تفاوت مصاحبه بالینی کودک با سایر گفتگوها

مصاحبه بالینی با کودکان صحبت های دکتر پریسا یاسمی نژاد روانشناس کودک در کرمانشاه: یکی از مباحث مهم در روانشناسی تخصصی کودک و نوجوان، مصاحبه بالینی با کودک است. به طور کلی مصاحبه یعنی صحبت میان دو نفر که در مصاحبه بالینی کودک، این صحبت ها بین روانشناس و کودک انجام می شود. مصاحبه هسته […]

read more »
Call Now Button