راه های مقابله با لالی انتخابی کودکان

لالی انتخابی کودکان یا موتیسم صحبت های دکتر پریسا یاسمی نژاد روانشناس کودک و نوجوان در مورد لالی انتخابی کودکان: لالی انتخابی کودکان وضعیت آسیب زایی است که در آن کودک علی رغم اینکه در موقعیت های دیگر به صورت منظم و عادی صحبت می کند نمی تواند در موقعیت های اجتماعی معینی صحبت کند. […]

read more »
Call Now Button