اختلال وسواس در کودکان

اختلال وسواس در کودکان وسواس فکری یا OCD در کودکان به شکل های مختلفی بروز می کند. شناخت این نشانه ها توسط والدین از اهمیت فراوانی برخوردار است. گاهی ممکن است کودک به صورت ناخواسته دچار احساسات و یا ترس هایی شود و یا اینکه رفتارهایی را انجام دهد باعث احساس نگرانی در والدین شود. […]

read more »
Call Now Button