قرنطینه و سرگرم کردن کودکان در خانه

چطور کودکان را در خانه سرگرم کنیم؟ روزهایی مملوء از استرس و اضطراب را پشت سر می گذاریم. رعایت قوانین سختیگرانه بهداشتی، ترس از ابتلا ، خستگی از قرنطینه و همه و همه باعث شده بیش از پیش نگران و مضطرب شویم. این ویروس نیز به مانند بیماری های واگیر دار ادوار گذشته از بین […]

read more »
Call Now Button