درمان اختلال های روان پریشانه

علاوه بر اسکیزوفرنی و اختلال دو قطبی، چندین اختلال دیگر در بیمارستان ها، کلینیک ها و مطب های روان پزشکان مشاهده می شود. بعضی از این بمیاران یکی از اختلالات طبقه روان پریشی را دارند و به درمان های جدی نیازمند هستند.اختلالاتی که در زیر به آن اشاره می شود در طبقه اسکیزوفرنی و دیگر […]

read more »
Call Now Button