درمان افسردگی نوجوانان در کرمانشاه

افسردگی در نوجوانان افسردگی در نوجوانان با احساس ناراحتی در طول روز تفاوت دارد و یک اختلال ذهنی جدی محسوب می شود. نوجوانان افسرده به کمک نیاز دارند و معمولا این اختلال با دنبال کردن اقدامات درمانی برطرف خواهد شد. غلبه بر افسردگی زمان می برد و نوجوان باید در این دوران، حمایت اطرافیان را […]

read more »
Call Now Button