با فرزند پرتوقع خود اینگونه برخورد کنید

شاید بارها این جمله را شنیده باشید که کودکان بمانند ضبط صورت می مانند و هر آنچه را که می بینند اجرا می کنند. در واقع کودکان در مقابل رفتار پدر و مادر خود مانند آینه عمل می کنند. از این رو در روانشناسی کودک، رفتار والدین با فرزندان از جایگاه مهمی برخوردار است. همانطور […]

read more »
Call Now Button